Reklamační formulář

Kupující:

Vaše jméno a příjmení:


Vaše adresa:


Váš telefon a e-mail:

 

Prodávající:

BRIMOON

Blanka Britaňáková

IČO: 09794271

 

Reklamované zboží:

Označení zboží: 


Datum prodeje:


Číslo kupního dokladu:

 

Popis závady:

 

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: 


oprava


výměna


sleva


odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji. Následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum uplatnění reklamace:

 

 

 

............................................
(vlastnosruční podpis)